PERFECT NEKRETNINE j.d.o.o.  svojim klijentima nudi:

• posredovanje na području Zagreba kod kupnje i prodaje,najma i zakupa svih vrsta nekretnina

• usluge provjere dokumentacije

• usluge izrade predugovora i ugovora

• upis u zemljišne knjige i katastar

• usluge oglašavanja nekretnina na portalima 

• usluge procjena i savjetovanja

• izrada energetskog certifikata

 

 

 Firma nije u sustavu PDV-a prema čl.90 st. 1.i 2. Zakona o PDV-u

KUPOPRODAJA

Najviša ukupna provizija: 5%

Najniža ukupna provizija: 2%

 

PRODAJA

Provizija  za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja): 1-3%

Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca): 1-3%

 

 ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni: 1-2%

(postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom)

 

ZAKUP I NAJAM

 

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP (provizija od najmodavca i zakupodavca)

Postotak od mjesečne najamnine:

Za najam ili zakup do 12mjeseci.minimalno:65%

Za najam ili zakup trajanja od 12-59 mjeseci: 100%

Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci i više: 150%

 

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP (provizija od najmoprimca i zakupnika)

Postotak od mjesečne najamnine

Minimalno za najam: 75%

Minimalno za zakup: 100%

Za najam ili zakup trajanja od 12-59 mjeseci: 100%

Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjesesci i više:150%