IZNOSI POSREDNIČKIH NAKNADA

Posrednička naknada isplaćuje se u dolje navedenim postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

Posrednik nije obveznik plaćanja PDV-a,prema čl.90 st.1. i 2. Zakona o PDV-u.

KUPOPRODAJA

Najviša ukupna provizija 6%

Najniža ukupna provizija 2%

PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja 1-3% ali ne manje od 6.000,00HRK)

KUPNJA

Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca 1-3% ali ne manje od 6.000,00HRK)

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom 1-3%

ZAKUP I NAJAM
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca i zakupodavca

Postotak od mjesečne najamnine

100% Minimalno

100% Za najam ili zakup trajanja od 12-59 mjeseci

150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60mjeseci(5godina i više)

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP-provizija od najmoprimca i zakupnika

Postotak od mjesečne najamnine

100% Minimalno za najam

100% Minimalno za zakup

100% Za najam ili zakup trajanja 12-59 mjeseci

150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60mjeseci(5godina i više)